Lab informatiekunde

Publicatieruimte voor studenten informatiekunde (faculteit Letteren, KU Leuven)

Misbruik van Jihad

Misbruik van Jihad

Wat is Jihad?

De jihad als heilige oorlog

De dag van vandaag komt het woord jihad geregeld voor in het nieuws. Verschillende groeperingen zoals IS, Al-Qaida en Jabhat Fateh al-Sham voeren een heilige oorlog tegen hun vijand. Naar de strijd van andere soort groeperingen zoals Hamas en Hezbollah wordt ook verwezen als een jihad. In dergelijke context en in onze media wordt het woord jihad vertaald als een heilige oorlog.

Wat betekent jihad in de islam volgens de authentieke bronnen?

Betekent het woord jihad ook effectief heilige oorlog? Wat nader onderzoek aan de hand van de authentieke religieuze bronnen van de islam levert ons op dat het woord jihad in feite de volgende betekenis heeft : “zich inzetten” of “moeite doen om een bepaald doel te verwezenlijken”. In de Koran heeft jihad de volgende betekenis : “strijden op de weg van God” en “zich inzetten op de weg van God”. Ook zou het “inspanning van God” betekenen. Men kan dus hieruit vaststellen dat het zowel “leven als een goede gelovige/moslim” kan betekenen als “de strijd voeren om de islam te verdedigen”. De term jihad heeft binnen de islam 2
betekenissen :

  • De innerlijke strijd of de grote jihad is de innerlijke strijd van een gelovige om als een goede moslim te leven. Dit houdt in dat deze zich op zijn levensweg zoveel mogelijk moet inspannen om het goede te verrichten en het kwade te vermijden.
  • De uiterlijke of kleine jihad betekent de gewapende strijd om de islam te verdedigen. Maar belangrijk om te weten is dat het gaat om de verdediging in bepaalde omstandigheden verbonden aan bepaalde voorwaarden.

De jihad volgens de jihadisten

Jihadisten echter hebben de defensieve strijd omgezet naar offensieve daden die ook buiten islamitische landen gevoerd mogen worden. De gedachte hierachter is dat de islamitische wereld in een crisis verkeerd. En deze crisis kan alleen tot een einde komen door een beëindiging van de Westerse invloeden in de islamitische wereld, de herovering van het islamitisch imperium en de stichting van een wereldwijd kalifaat met invoering van de sharia, het islamitisch recht. Zij voeren een heilige oorlog tegen de vijanden van de islam. Zij menen op te komen voor de belangen van de islam en van alle moslims, overal ter wereld. Voor sommige jihadisten is de jihad de zesde zuil van de islam en is het dus een religieus gebod. Deze ideologie gaat gepaard met strikte regels op vlak van cultuur en maatschappij; onder meer via de invoering van de sharia.

Legitimeert de Koran de gruweldaden en de zogenaamde jihad die jihadisten uitvoeren en zet de Koran aan tot de gruweldaden die zij uitvoeren ?

Komt de huidige strijd die de jihadisten voeren en hun gedachtegoed over de maatschappij die ze willen installeren wel overeen met de Koran? De jihadisten beroepen zich op de Koran om hun strijd te legitimeren. Maar is het waar dat de Koran aanzet tot deze geweldadige strijd ? Een strijd met tal van zelfmoordaanslagen, terroristische aanslagen, het verwoesten van cultureel erfgoed, vrouwen degraderen tot tweederangsburgers of zelfs tot slavinnen, ect.

Als we nader onderzoek voeren naar de Koran dan krijgt men te zien dat in een 44-tal verzen het grondwoord J-H-D voorkomt. Dit woord verwijst niet naar een oorlogsvoering maar eerder naar een innerlijke strijd die elke gelovige/moslim moet voeren om te bewijzen dat ze waardige gelovigen zijn. Ze moeten hun waardigheid bewijzen aan God in ruil voor de goddelijke beloning. Het gaat dus om de strijd die het individu moet voeren in het dagelijks leven om een goede gelovige/moslim te zijn. Dit bewijs wordt geleverd door verschillende ontberingen zoals het uitvoeren van goede daden, de medemens helpen, niet liegen, niet stelen, het kwade vermijden, vasten, bidden, kiezen voor het rechte pad en niet voor allerlei korte verleidingen. Het woord jihad in de Koran roept dus niet op tot de gewapende strijd. Hiervoor gebruikt de Koran het woord Qital.

De hadith is een verzameling van mondelinge overgeleverde handelingen en uitspraken van de profeet Mohammed. Deze worden door de meerderheid van de moslims beschouwd als voorbeeldige handelingen en als een wegwijzer wat de ethiek en het moraal betreft. In de hadith hebben veel van deze overleveringen betrekking op de jihad. Maar dan nog moeten deze in de context van toen gezien worden. Dit is trouwens het grootste huidige probleem van de jihadisten. Deze gaan de Koran en de hadith interpreteren los van hun context en intellectuele betekenis wat lijdt tot misbruik.

En bovendien staan in de hadith ook bepaalde overleveringen over de oorlogsvoering in het algemeen. Deze regels vormen een beperking tot het dan toe overal geldende oorlogsrecht dat geen onderscheid maakte tussen de vijandelijke troepen en de vijandelijke burgerbevolking. Voorbeelden van enkele van deze regels die in de hadith staan zijn :

  • Het is verboden kinderen, vrouwen en oude mannen te doden.
  • Het is verboden de koeien, schapen en kamelen van de vijand te doden.
  • Het is verboden nederzettingen of boomgaarden te branden.
  • Nederzettingen mogen niet verwoest worden en evenmin hun akkers.
  • Men mag de vijand niet in het gezicht raken en zijn lijk niet schenden daar de mens is gemaakt naar het evenbeeld van de eerste profeet Adam.

Conclusie

Hoe zou de huidige jihadistische strijd van de jihadisten eruitzien moesten zij rekening houden met de Koran en de hadith ? Hoe zou de huidige jihadistische strijd van de jihadisten er uit zien moesten zij rekening houden met de waarden en normen van de islam ? Er zou helemaal geen sprake zijn van een jihadistische strijd omdat noch hun voorwaarden, noch hun intenties en hun strijdvoeringen steunen op ware islamitische regels, waarden en normen. Kortom, als we zien hoe de jihadisten te werk gaan kunnen we alleen maar besluiten dat ze niet te werk gaan volgens hoe de Koran ertoe oproept. In tegendeel ze schenden zelfs de regels ervan.